WSV de Residentie

Onze watersportvereniging is opgericht in 1952 in Den Haag. We zijn een vereniging voor leden met een motorboot en voor leden met een zeilboot. Een actieve vereniging, veel zelfwerkzaamheid en onderlinge verbondenheid zijn trefwoorden.

Aan de Blauwe Beugel, een van de grotere poelen van de Westeinder, ligt op een eiland onze jachthaven De Stormvogel. We beheren ook nog een winterhaven in Den Haag, genaamd De Binckhorst.

We zijn een actieve vereniging met ongeveer 200 leden. Het meeste onderhoud en beheer doen we zelf. In het seizoen zijn er naast gemeenschappelijke onderhoudsactiviteiten allerlei activiteiten: zeilwedstrijden, tochten voor motorboten en voor zeilboten, activiteiten op de haven. In de winter zijn er clubavonden met cursussen en op gezelligheid gerichte activiteiten.

De Stormvogel ligt direct aan de staande mast route, elke ochtend vaart het konvooi voorbij richting zuid. Vanzelfsprekend zeilt u van de haven direct de Westeinder op.

U kunt vanaf de haven met de boot leuke tochtjes maken in de omgeving, bijvoorbeeld naar De Kaag, Alphen aan de Rijn of Braassermermeer. Het pontje naar de dijk rond de Haarlemmermeerpolder vormt onze verbinding met de vaste wal. Het wordt bemenst door onze leden.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options